Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Adventure Forge za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.adventure-forge.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony jest 3Divine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Andrzeja Małkowskiego 13/22 70-306 Szczecin, NIP: 852-267-52-44, REGON: 389947436, KRS: 0000921829, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII.

  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami strony Adventure Forge, w tym w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, wątpliwości lub sugestie, a także w celu realizacji i wysyłki zamówień.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wysłanie formularza kontaktowego lub e-maila.

  4. W ramach formularza kontaktowego zbierane są następujące dane osobowe: imię, adres e-mail oraz treść wiadomości.

  5. Dane osobowe przetwarzane są przez Adventure Forge przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

  7. Adventure Forge zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych.

  8. Adventure Forge może przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym.

  9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik strony Adventure Forge może kontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@adventure-forge.pl

  10. Adventure Forge zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności zgodnie z przepisami RODO.